ระบบลงทะเบียนบริจาคโลหิต
ข้อมูลผู้บริจาคโลหิต
ประเภทผู้บริจาคโลหิต
select
ส่วนงาน *
select
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *
select
ชื่อ *
นามสกุล *
หมู่โลหิต *
select
วันเกิด * (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)  
อีเมล *
โทรศัพท์มือถือ *
 
ข้อมูลผู้บริจาคโลหิต คณะ ICT
ประเภทผู้บริจาคโลหิต
select
 
ลงทะเบียนผู้บริจากโลหิต
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
ประเภทผู้บริจาคโลหิต
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หมู่โลหิต
วันเกิด
อีเมล
โทรศัพท์มือถือ
 

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนบริจาคโลหิต


ระบบได้บันทึกการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมการบริจาคโลหิต


ท่านสามารถเข้าร่วมงานโดยรับข้อมูลได้ทางหน้าเวปไซด์ของทางคณะฯ ค่ะ