การลงทะเบียนสมัครทีมเข้าแข่งขัน ในหน้าเว็ปของ http://icpc.baylor.edu

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ในหน้าเว็ปไซท์หลัก จะมีการพูดถึง ACM-World Final 2012 ที่กรุง Warsaw ประเทศ Poland

ทีมผู้แข่งขันเริ่มจาก โค้ชผู้นำทีม ให้คลิกตรง "Coach"

หน้าถัดไปจะเป็นคำอธิบายในเรื่องการสร้างทีม ขอให้โค้ชกดปุ่ม "here" ซึ่งเป็นลิงค์ที่อยู่บนสุด เพื่อไปยังขั้นต่อไป

เนื่องจากเป็นการเข้ามาในระบบเป็นครั้งแรก ขอให้คลิก "Register" เพื่อทำการสมัครครั้งแรก

ในการสมัคร กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน และเป็นภาษาอังกฤษ

อนึ่งในช่อง Institution จะมีการให้ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ และหากผลลัพธ์การค้นหาไม่พบชื่อมหาวิทยาลัยของท่าน
ขอให้ใส่ลงไปก่อน และแจ้งมาทางศูนย์สอบ (แต่ทั้งนี้ทางศูนย์สอบได้ส่งรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังไมปรากฎอยู่ในระบบไปทาง manager ของ baylor แล้ว - อาจจะต้องใช้เวลา 1-2 วันในการดำเนินการ)

หลังจากทำการสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะนำท่านมายังหน้า home ของโค้ชการแข่งขัน

 

คลิกเลือก "Create a team"

ในหัวข้อ Select your region โปรดคลิกตรงบริเวณประเทศของเรา ซึ่งจะขึ้นว่า asia

 

หลังจากนั้นจะมีลิสของการแข่งขันขึ้นมาโปรดเลือกลูกศรหน้าชื่อ ตามภาพประกอบ "The 2012 ACM-ICPC*Asia Provincial/National (Non Asia-Host) Contests" และเลืิอก "2012 ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest"

ในที่สุด ระบบจะทำการขึ้นกล่องใส่ข้อมูลซึ่งทางโค้ชอาจจะลองใส่ทีละทีมก็ได้ ในตัวอย่างนี้ เราได้ใส่ทีม BPP ลงไป และ ในชื่อ institution เราได้ใช้ชื่อของมหาวิทยาลัย และกดปุ่ม "search" เมื่อค้นพบมหาวิทยาลัยของท่านและเลือกเป็นที่เรียบร้อย ให้กดปุ่ม "Next" ดังภาพ

ทำการกดสัญลักษณ์ เครื่องหมายบวกสีเขียว เพื่อเพิ่มลูกทีม

หลังจากกรอกข้อมูลของลูกทีม (ซึ่งในช่องแรกคืออีเมลย์ที่จะใช้สมัคร และรับเมลย์คอนเฟิร์ม) ให้เลือก Team Role เป็น "Contestant" ด้วย

คลิกปุ่ม "Update" เพื่อบันทึกรายชื่อผู้ที่อยู่ในทีมก่อนจะไปขั้นตอนต่อไป

หลังจากกดปุ่ม Update แล้ว ให้ดูด้านบนของกล่องรายชื่อลูกทีม โปรดคลิก "Confirm Reservation" อีกครั้ง เพื่อคอนเฟิร์มการตั้งทีม

เมื่อกลับมายังหน้า home ทางโค้ชจะเห็นทีมที่ตัวเองตั้ง ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว และอยู่ในสถานะ Pending รอการยืนยันจากศูนย์แข่งขัน

ซึ่งถ้าหากทางศูนย์แข่งขันได้ประกาศรายชื่อสุดท้ายออกมาแล้ว สถานะของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะเปลี่ยนเป็น "Accepted" ในภายหลัง

** ย้ำ ** ลูกทีมจะได้รับ email no-reply จากทางระบบของ baylor และทุกคนจะต้องกด link จากในอีเมลย์ และกรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อยโดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย (*) กำกับ