รายชื่อทีมร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2012 Thailand Central Group B

ในกรณีที่มีสีแดง อยู่ตรงช่องสุดท้าย (Baylor) ทางศูนย์แข่งอยากขอความกรุณา โปรดลงทะเบียนทีมของท่าน ให้เรียบร้อย ก่อนวันแข่งเป็นเวลา 7 วัน มิฉะนั้น อาจจะถูกทำการระงับสิทธ์การแข่งขันเป็นเวลา 5 ปีได้

Data is loading