• การอบรมเตรียมความพร้อม
  การรับสมัครอบรม วันที่อบรม
  วันที่ 25 มิถุนายน - 12 กรกฏาคม 2555 วันเสาร์และอาทิตย์ที่  14, 15 , 21, 22  กรกฏาคม 2555
 

 

หมายเหตุ: หากการสมัครเข้าอบรมมีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าจำนวนรับ ทีมงานผู้อบรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากลำดับการสมัครก่อนหลัง รวมถึงอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจากแต่ละสถาบันตามความเหมาะสม

   
 

  • การแข่งขัน
  การรับสมัครแข่งขัน วันที่แข่งขัน
  วันที่ 9 กรกฏาคม - 12 สิงหาคม 2555 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555
     

 ปิดรับสมัครแล้วค่ะ


 

สมัครอบรม หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ Email : acmicpc.muict@gmail.com


Copyright © 2012 Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University. 
Design by: 
ICT ICT Building, Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhonpathom 73170 Tel. +66 02 441-0909 Fax. +66 02 849-6099