ติดต่อ

ที่อยู่:

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 0-2441-0909
แฟกซ์: 0-2849-6099

อีเมล:

acmicpc.muict@gmail.com

แผนที่: (ศาลายา)


Go to a larger map

Map of Salaya Campus
Go to a larger map