ACM-ICPC 2016

ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก (ภายในมหาวิทยาลัย)

ศาลายาพาวิลเลียนโฮเต็ล

ศาลายาพาวิลเลียนโฮเต็ล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาห้องพักยังไม่รวมภาษีโรงแรม 7%, เซอร์วิสชาร์จ 10%
*ราคา สำหรับ 2 คืน*

ห้องดีลักซ์

ห้องพักคู่ ราคา 3,741 บาท
เบอร์ส่วนกลางของโรงแรม 02-441-0568-9

ห้องจูเนียร์ สวีท

ห้องพักคู่ ราคา 5,721 บาท
เบอร์ส่วนกลางของโรงแรม 02-441-0568-9

ห้องพักสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องพักสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
*ราคา สำหรับ 1 คืน*

ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่

ห้องพักเดี่ยว 600 บาท/คืน
ห้องพักคู่ ราคา 800 บาท/คืน (มีจำนวนจำกัด)
02-4419003-7 ต่อ 1127,1142, 1144
ผู้ประสานงาน คุณสอาจ 086-5287668

หอพักอาเซียนเฮ้าส์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

หอพักอาเซียนเฮ้าส์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
*ราคา สำหรับ 1 คืน*

ห้องพักเดี่ยว

ราคา 500 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
เบอร์กลางของหอพัก 02-441-0162, 093-5796538, 081-3819484

ห้องพักคู่

ราคา 600 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
เบอร์กลางของหอพัก 02-441-0162, 093-5796538, 081-3819484

ห้องพักวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องพักวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่บริเวณ ชั้น G ของอาคาร A

เตียงคู่ จำนวน 4 ห้อง

พักเดี่ยว ราคา 800 บาท (รวมอาหารเช้า)
พักคู่ ราคา 1,000 บาท (รวมอาหารเช้า)
เบอร์กลางของห้องพัก 02-800-2525-34
ผู้ประสานงาน คุณเล็ก 081-401-4061