คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท) e-mail: ict@mahidol.ac.th
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล