ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Apps Up 2020 – Huawei HMS App Innovation Contest

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน Apps Up 2020 – Huawei HMS App Innovation Contest

ลงทะเบียนและส่งผลงาน : 3...   รายละเอียด

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

“Global Challenge Program 2020” จาก Reckitt Benckiser (Thailand)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน “Global Challenge Program 2020” จาก Reckitt Benckiser (Thailand)

“Global Challenge Progra...   รายละเอียด

CIMB ASEAN Scholarship 2020

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน CIMB ASEAN Scholarship 2020

ทุน CIMB ASEAN Scholarsh...   รายละเอียด

ประกาศเลื่อนการจัดงาน MFEC Career Day 2020!!

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศเลื่อนการจัดงาน MFEC Career Day 2020!!

คลิปสัมภาษณ์อาษาเฟรมเวิร์ค กับรายการสนทนาสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบัน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน คลิปสัมภาษณ์อาษาเฟรมเวิร์ค กับรายการสนทนาสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบัน

สัมภาษณ์อาษาเฟรมเวิร์ค ก...   รายละเอียด

โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

iCODER ประสบการณ์ดีๆและค...   รายละเอียด

โครงการประกวด Innovation for campus sustainability 2020 (สร้างนวัตกรรมใหม่ให้ยั่งยืน)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการประกวด Innovation for campus sustainability 2020 (สร้างนวัตกรรมใหม่ให้ยั่งยืน)

การประกวด Innovation for...   รายละเอียด

Job & Education Fair #11

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน Job & Education Fair #11

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบรูปภาพทางการแพทย์”

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบรูปภาพทางการแพทย์”

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลัก...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish