ผลงานและรางวัลนักศึกษา

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Pitching ภายใต้โครงการ MSEC II : success before Songkran

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Pitching ภายใต้โครงการ MSEC II : success before Songkran

     คณะเทคโนโลยีสารสนเท...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม Inventor Assemble คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The First Thai HCI Paperthon

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม Inventor Assemble คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The First Thai HCI Paperthon

วันที่ 11 เมษายน 2565 ที...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

      วันที่ 14 มีนาคม 2...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Hackathon : Code Their Dreamsx42 Bangkok Ep.2 Intelligence Virtual Hack

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Hackathon : Code Their Dreamsx42 Bangkok Ep.2 Intelligence Virtual Hack

        คณะเทคโนโลยีสารส...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม DisruptiveTech ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “PMI Make Reality Challenge 2021”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม DisruptiveTech ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “PMI Make Reality Challenge 2021”

        คณะเทคโนโลยีสารส...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

      วันที่ 29 ตุลาคม 2...   รายละเอียด

8 ทีมนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2021)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน 8 ทีมนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2021)

       เมื่อวันที่ 17 ตุ...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Backroom ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบ FINAL ของการแข่งขัน Capture the Flag Capture the Future Competition 2021

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Backroom ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบ FINAL ของการแข่งขัน Capture the Flag Capture the Future Competition 2021

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเ...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม OMENTITES ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ETDA Business Hackathon “Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม OMENTITES ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ETDA Business Hackathon “Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์”

         นางสาวรมิตา ดีพ...   รายละเอียด

นักศึกษาทีม DayBuilder จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในรอบ Demo Day พร้อมรับเงินทุนสนับสนุน 25,000 บาท จากโครงการ Startup Thailand League 2021

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาทีม DayBuilder จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในรอบ Demo Day พร้อมรับเงินทุนสนับสนุน 25,000 บาท จากโครงการ Startup Thailand League 2021

20 กรกฎาคม 2564 – ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand