ผลงานและรางวัลนักศึกษา

IT Princess Award

IT Princess Award is a c...   รายละเอียด

Microsoft Imagine Cup

Microsoft Imagine Cup is...   รายละเอียด

National Software Contest 2010

The National Software Co...   รายละเอียด

Robocode

Robocode is an Open Sour...   รายละเอียด

SIPA Game Contest

SIPA Game Contest and SI...   รายละเอียด

รางวัลประกายเพชร

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน รางวัลประกายเพชร

In 2009, Bangkok provinc...   รายละเอียด

Windows Mobile Application

This is another contest ...   รายละเอียด

Samart Innovation Awards

Samart Innovation Awards...   รายละเอียด

  • คลังเก็บ

  • Upcoming Events

  • ความเห็นล่าสุด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish