ผลงานและรางวัลนักศึกษา

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017)

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอ...   รายละเอียด

IT Princess Award 2010

IT Princess Award 2010 ร...   รายละเอียด

Microsoft Imagine Cup

Microsoft Imagine Cup รา...   รายละเอียด

National Software Contest 2010

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน National Software Contest 2010

National Software Contes...   รายละเอียด

Robocode Thailand ICT Contest 2009

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน Robocode Thailand ICT Contest 2009

Robocode Thailand ICT Co...   รายละเอียด

SIPA Game Contest 2009

SIPA Game Contest 2009 ว...   รายละเอียด

รางวัลประกายเพชร

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน รางวัลประกายเพชร

รางวัลประกายเพชร วันที่จ...   รายละเอียด

Windows Mobile Application Contest

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน Windows Mobile Application Contest

Windows Mobile Applicati...   รายละเอียด

Samart Innovation Awards 2008

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน Samart Innovation Awards 2008

Samart Innovation Awards...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish