ข่าวกิจกรรมวิจัย

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “Artificial Intelligence in Medical Sciences”

      วันที่ 29 มิถุนายน...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ A.I. Connect หัวข้อ “Mahidol Healthcare AI และโอกาสต่อยอดสู่เชิงธุรกิจ”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ A.I. Connect หัวข้อ “Mahidol Healthcare AI และโอกาสต่อยอดสู่เชิงธุรกิจ”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณ...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานสัมมนาMetaverse & Digital Solutions Thailand 2022

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานสัมมนาMetaverse & Digital Solutions Thailand 2022

    วันที่ 26 เมษายน 256...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย”

     วันที่ 26 เมษายน 25...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม Inventor Assemble คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The First Thai HCI Paperthon

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม Inventor Assemble คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The First Thai HCI Paperthon

วันที่ 11 เมษายน 2565 ที...   รายละเอียด

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT มหิดล) จัดสัมมนาวิชาการ “Café SERU#7: Characterizing the Quality of Third-Party Libraries through Runnability and Risk Assessment in the Open Source Ecosystem”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม. มหิดล (ICT มหิดล) จัดสัมมนาวิชาการ “Café SERU#7: Characterizing the Quality of Third-Party Libraries through Runnability and Risk Assessment in the Open Source Ecosystem”

       วันที่ 5 เมษายน 2...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดอันดับโดย Research.com

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดอันดับโดย Research.com

        คณะเทคโนโลยีสารส...   รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย AI “สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล” หรือ “Mahidol AI Center” เพื่อยกระดับการวิจัยสู่เครือข่ายระดับชาติ ณ คณะ ICT

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย AI “สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล” หรือ “Mahidol AI Center” เพื่อยกระดับการวิจัยสู่เครือข่ายระดับชาติ ณ คณะ ICT

      วันที่ 2 มีนาคม 25...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

       วันที่ 2 กุมภาพัน...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินนดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินนดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

       คณะเทคโนโลยีสารสน...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand