ข่าวกิจกรรมวิจัย

ศ.นพ.ดร. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โดยมี รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ศ.นพ.ดร. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โดยมี รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

     ศาสตราจารย์ ดร.นายแ...   รายละเอียด

นักศึกษาปริญญาโท คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จากงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน นักศึกษาปริญญาโท คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จากงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       วันพฤหัสบดีที่ 20...   รายละเอียด

บทความปริทัศน์ ICT มหิดล ทางด้านไบโอมทริกซ์ เกี่ยวกับการจดจำท่าทางการเดิน ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร IET Biometrics

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความปริทัศน์ ICT มหิดล ทางด้านไบโอมทริกซ์ เกี่ยวกับการจดจำท่าทางการเดิน ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร IET Biometrics

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ด...   รายละเอียด

บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้าน Medical Informatics ภายใต้หน่วยวิจัย MIRU ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร Computers in Biology and Medicine (CMB)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้าน Medical Informatics ภายใต้หน่วยวิจัย MIRU ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร Computers in Biology and Medicine (CMB)

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ....   รายละเอียด

บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research

บทความวิจัยของ ICT มหิดล...   รายละเอียด

บทความวิจัยเกี่ยวกับการจำลองพฤติกรรมของสุนัข ของ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัยเกี่ยวกับการจำลองพฤติกรรมของสุนัข ของ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT)

บทความวิจัย ICT มหิดล เร...   รายละเอียด

Professor Dr. Peter Haddawy ได้รับทุน Erasmus+ mobility grant เป็นปีที่ 2 จาก European Commission มูลค่า 72,000 ยูโร

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน Professor Dr. Peter Haddawy ได้รับทุน Erasmus+ mobility grant เป็นปีที่ 2 จาก European Commission มูลค่า 72,000 ยูโร

Professor Dr. Peter Hadd...   รายละเอียด

ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICSE 2020

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICSE 2020

ผลงานวิจัยเรื่อง Siamese...   รายละเอียด

บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Biometrics (IJBM)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Biometrics (IJBM)

บทความวิจัย ICT มหิดล เร...   รายละเอียด

บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตา ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร ECTI-CIT

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตา ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร ECTI-CIT

บทความวิจัย ICT มหิดล เร...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish