อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition) ประจำปี 2563

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition) ประจำปี 2563

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU#4 – Artificial Intelligence and Software Engineering (AI4SE and SE4AI)”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU#4 – Artificial Intelligence and Software Engineering (AI4SE and SE4AI)”

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)”

ICT Junior Camp #12 รอบ (Special Round): “Trendy ICT Tech”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน ICT Junior Camp #12 รอบ (Special Round): “Trendy ICT Tech”

หลักสูตร Agile Software Development with Scrum

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตร Agile Software Development with Scrum

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 25

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 25

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข...   รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged

2019 DICOM Educational Conference

หลักสูตร Blockchain Technology to Drive Business Disruption

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตร Blockchain Technology to Drive Business Disruption

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรม...   รายละเอียด

  • คลังเก็บ

  • Upcoming Events

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish