ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการ

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)”

          ระหว่างวันที่ ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 25

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 25

          ระหว่างวันที่ ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged”

          เมื่อวันที่ 21...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค และแนวทางการสอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค และแนวทางการสอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม

          ในวันที่ 9 ตุล...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM 2019)

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM 2019)

ระหว่างวันที่ 3 – ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 2

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 2

          ในระหว่างวันที...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “Security Awareness for User”

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “Security Awareness for User”

          วันที่ 11 กันย...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Tech Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cryptocurrency and Blockchain

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Tech Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cryptocurrency and Blockchain

          เมื่อวันที่ 29...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) เปิดอบรมหลักสูตร Agile Software Development Best Practices

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) เปิดอบรมหลักสูตร Agile Software Development Best Practices

          เมื่อวันที่ 22...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม “การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning รุ่นที่ 2″

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม “การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning รุ่นที่ 2″

       ปัจจุบันความสนใจแ...   รายละเอียด

  • คลังเก็บ

  • Upcoming Events

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish