ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการ

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม KPN-MUICT Camp: IoT for Data Science สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     วันที่ 6 สิงหาคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม KPN-MUICT Camp: IoT for Data Science สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม KPN-MUICT Camp: IoT for Data Science สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand”

       วันที่ 22 มิถุนาย...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือหรือแท๊บเล็ตด้วย VLLO”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือหรือแท๊บเล็ตด้วย VLLO”

     วันที่ 17 มิถุนายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Now You See Me: เข้าใจซอฟต์แวร์ของคุณอย่างลึกซึ้งด้วย SonarQube”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Now You See Me: เข้าใจซอฟต์แวร์ของคุณอย่างลึกซึ้งด้วย SonarQube”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตร “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตร “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)”

      วันที่ 9 – 10 มิถุ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคกลุ่มแรงงานนอกระบบ

      วันที่ 28 พฤษภาคม ...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Introduction to Power BI” ให้แก่คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Introduction to Power BI” ให้แก่คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับมูลนิธิแรบไบต์ จัดค่ายโค้ดดิ้งเปลี่ยนโลก Coding for a Better World: Coding Smart Project for UN Sustainable Goals with Micro:bit

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับมูลนิธิแรบไบต์ จัดค่ายโค้ดดิ้งเปลี่ยนโลก Coding for a Better World: Coding Smart Project for UN Sustainable Goals with Micro:bit

     ระหว่างวันที่ 25 – ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

      วันที่ 27 เมษายน 2...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand