ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการ

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การขายสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Shopee และ Instagram

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การขายสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Shopee และ Instagram

      วันที่ 23 ธันวาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS” ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS” ในรูปแบบออนไลน์

            ระหว่างวันที...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับบุคลากร บริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับบุคลากร บริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

      วันที่ 16 ธันวาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน Coding” ให้กับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน Coding” ให้กับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

        วันที่ 8 ธันวาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” ในรูปแบบออนไลน์

        วันที่ 25 พฤศจิก...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 4

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 4

        ระหว่างวันที่ 30...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 3

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 3

         ระหว่างวันที่ 1...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2

     ระหว่างวันที่ 18 &#...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ หรือแท็บเล็ตด้วย Vllo” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ หรือแท็บเล็ตด้วย Vllo” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 15 กันย...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production” รุ่นที่ 2 (Online)

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production” รุ่นที่ 2 (Online)

วันที่ 6 กันยายน 2564 คณ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand