ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการ

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged”

          เมื่อวันที่ 21...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค และแนวทางการสอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค และแนวทางการสอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม

          ในวันที่ 9 ตุล...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM 2019)

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดการประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 (DICOM 2019)

ระหว่างวันที่ 3 – ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 2

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 2

          ในระหว่างวันที...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “Security Awareness for User”

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “Security Awareness for User”

          วันที่ 11 กันย...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Tech Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cryptocurrency and Blockchain

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Tech Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cryptocurrency and Blockchain

          เมื่อวันที่ 29...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) เปิดอบรมหลักสูตร Agile Software Development Best Practices

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) เปิดอบรมหลักสูตร Agile Software Development Best Practices

          เมื่อวันที่ 22...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม “การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning รุ่นที่ 2″

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม “การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning รุ่นที่ 2″

       ปัจจุบันความสนใจแ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน TECH TALK หัวข้อ “Libra: Cryptocurrency by Facebook” และ “Startup Secrets, from Failure to Success”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน TECH TALK หัวข้อ “Libra: Cryptocurrency by Facebook” และ “Startup Secrets, from Failure to Success”

      ในยุคที่ไอทีและเทค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX”

       เมื่อวันอังคารที่...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish