ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิด “โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2560”

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิด “โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม...   รายละเอียด

อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษ...   รายละเอียด

สโมสรนักศึกษา ICT มหิดล ได้จัดกิจกรรมปราศรัย และการเลือกตั้งนักศึกษาฯ (Debate and Election 2018)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน สโมสรนักศึกษา ICT มหิดล ได้จัดกิจกรรมปราศรัย และการเลือกตั้งนักศึกษาฯ (Debate and Election 2018)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษา...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดงานฟังธรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ ICT ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดงานฟังธรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ ICT ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษาอบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

คณะ ICT ม.มหิดล จัดงาน Job & Education Fair 2018

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดงาน Job & Education Fair 2018

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบ Online ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบ Online ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจ...   รายละเอียด

คณะ ICT จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCIT – INCIT 2017

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCIT – INCIT 2017

ประชุมวิชาการ Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน ประชุมวิชาการ Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium

  • คลังเก็บ

  • Upcoming Events

  • ความเห็นล่าสุด

    Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

    ThailandEnglish