ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020)

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Buddy 2020

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Buddy 2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2562

          ระหว่างวันที่ ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการประชุมเชียร์ สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการประชุมเชียร์ สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันเสาร์ท...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 19 สิงหา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันพุธที่ 14...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ESC Camp 2019 (Engineering, Creativity, and Strategy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ESC Camp 2019 (Engineering, Creativity, and Strategy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

       ในระหว่างวันที่ 1...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ประจำปีการศึกษา 2562

   เมื่อวันที่ 3 – 5 กรก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานฟังธรรม และรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ICT ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานฟังธรรม และรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ICT ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา ICT CUP2018 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา ICT CUP2018 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand