ภาพกิจกรรมนักศึกษา

คณะ ICT ม.มหิดล จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบ Online ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบ Online ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจ...   รายละเอียด

คณะ ICT จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCIT – INCIT 2017

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCIT – INCIT 2017

ประชุมวิชาการ Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน ประชุมวิชาการ Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium

Special Talk “Alumni Story Telling…Starter Startup”

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน Special Talk “Alumni Story Telling…Starter Startup”

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand