ภาพกิจกรรมนักศึกษา

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ICT

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ICT

          วันที่ 17 กุมภ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Introduction to Cloud Computing and Applications” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Introduction to Cloud Computing and Applications” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST ในรูปแบบออนไลน์

      วันที่ 17 กุมภาพัน...   รายละเอียด

หน่วยงาน WEDO ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรม WEDO Young Talent Program 2022 ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน หน่วยงาน WEDO ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรม WEDO Young Talent Program 2022 ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

       วันที่ 11 กุมภาพั...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trinity Roots: ศิษย์เก่าคณะ ICT กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trinity Roots: ศิษย์เก่าคณะ ICT กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST

       วันที่ 10 กุมภาพั...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “2022 Overview Internship in Thailand and Abroad Information Session” ให้กับนักศึกษาหลักสูตร ICT นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “2022 Overview Internship in Thailand and Abroad Information Session” ให้กับนักศึกษาหลักสูตร ICT นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์

          วันที่ 10 กุมภ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ICT

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ICT

       วันที่ 10 กุมภาพั...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร DST

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร DST

       วันที่ 3 กุมภาพัน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัทเอ็กซ์เท็นอินเตอร์แอคทีฟ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Afternoon Talk with Morning Moon Village Creator” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัทเอ็กซ์เท็นอินเตอร์แอคทีฟ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Afternoon Talk with Morning Moon Village Creator” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ในรูปแบบออนไลน์

       วันที่ 2 กุมภาพัน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair @ ICT Mahidol ครั้งที่ 13

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair @ ICT Mahidol ครั้งที่ 13

       วันที่ 2 กุมภาพัน...   รายละเอียด

บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Pomelo x ICT Mahidol : Real World Machine Learning Use Cases for Business in Fashion-Tech Startup” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Pomelo x ICT Mahidol : Real World Machine Learning Use Cases for Business in Fashion-Tech Startup” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

           วันที่ 19 มกร...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand