ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

NEW! ประกาศรายชื่อผู้มีเ...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม...   รายละเอียด

Direct Admission: International Admission Round (Academic Year 2020)

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน Direct Admission: International Admission Round (Academic Year 2020)

ประกาศการรับสมัครรอบ Int...   รายละเอียด

Announce! International Admission Round (Academic Year 2019)

Announce! International ...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบและรอบ International Admission ปีการศึกษา 2562

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบและรอบ International Admission ปีการศึกษา 2562

NEW! Announcement studen...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 7 ICT – รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 7 ICT – รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

New!! ประกาศรายชื่อผู้มี...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 6 – การรับสมัคร Admission ปีการศึกษา 2562

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 6 – การรับสมัคร Admission ปีการศึกษา 2562

New!! ประกาศรายชื่อผู้มี...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควต้า ปีการศึกษา 2562

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควต้า ปีการศึกษา 2562

NEW! ประกาศรายชื่อผู้มีส...   รายละเอียด

รอบ 5 ICT – รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน รอบ 5 ICT – รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

สมัครได้ที่: เว็บไซต์ ทป...   รายละเอียด

ประกาศการสอบชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศการสอบชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติในการสอบ กำหนด...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish