ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ประกาศ! รอบ 7 – Direct Admission ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 7 – Direct Admission ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศ! ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 6 – Admission2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 6 – Admission2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 5 – Admission1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 5 – Admission1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 3 MU – Quota ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 3 MU – Quota ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบพิเศษ ICT – PORTFOLIO (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบพิเศษ ICT – PORTFOLIO (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

NEW! ประกาศรายชื่อผู้มีส...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2563

NEW! ประกาศรายชื่อผู้มีเ...   รายละเอียด

Direct Admission: International Admission Round (Academic Year 2020)

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน Direct Admission: International Admission Round (Academic Year 2020)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish