ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICT

ประกาศ! รอบ 5 Admissions (TCAS 3)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 4 – Quota ปีการศึกษา 2564

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 4 – Quota ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 3 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2564

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 3 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2564

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ...   รายละเอียด

International Direct Admissions (Academic Year 2021)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

Graduate Programs Admissions

Graduate Programs Admiss...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 7 – Direct Admission ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 7 – Direct Admission ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศ! ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 6 – Admission2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 6 – Admission2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand