ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Information Session for Internship Programs Abroad 2019”

ข่าวกิจกรรมฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Information Session for Internship Programs Abroad 2019”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562...   รายละเอียด

Internship Program 2018 at the University of Bremen, Germany

ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน Internship Program 2018 at the University of Bremen, Germany

Internship Program 2018 ...   รายละเอียด

Japan Internship Programs 2018

Japan Internship Program...   รายละเอียด

ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแ...   รายละเอียด

  • คลังเก็บ

  • Upcoming Events

  • ความเห็นล่าสุด

    Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

    ThailandEnglish