ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

Internship Abroad Round 3

University / Institute U...   รายละเอียด

2021 Internship/ Exchange Program Abroad with Partner University/ Institute

ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน 2021 Internship/ Exchange Program Abroad with Partner University/ Institute

  University/ Insti...   รายละเอียด

Overview Internship in Thailand and Abroad 2021

Interested in doing an i...   รายละเอียด

2021 Internship/ Exchange Program Abroad with Partner University/ Institute

ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน 2021 Internship/ Exchange Program Abroad with Partner University/ Institute

University/ Institute Un...   รายละเอียด

2020 Internship Programs Abroad (Round 2)

Call for Application: RO...   รายละเอียด

2020 Internship Programs Abroad (Round 1)

***A student can apply f...   รายละเอียด

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปี 2563

ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปี 2563

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้า...   รายละเอียด

ทุนอุดหนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเสนอผลงานทางวิชาการ

ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ทุนอุดหนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเสนอผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปิดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปิดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2562

          วันศุกร์ที่ 20...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand