ข่าวการศึกษา

ICT มหิดล จัดบรรยายพิเศษ KBTG Special Talk ในหัวข้อ “How to survive in the age of disruption”

ข่าวการศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดบรรยายพิเศษ KBTG Special Talk ในหัวข้อ “How to survive in the age of disruption”

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ...   รายละเอียด

เรียนไอที เรียนที่ ICT มหิดล รับตรง ปี 61 เริ่ม 22 ม.ค. ถึงวันที่ 18 มี.ค. นี้เท่านั้น

ข่าวการศึกษาประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน เรียนไอที เรียนที่ ICT มหิดล รับตรง ปี 61 เริ่ม 22 ม.ค. ถึงวันที่ 18 มี.ค. นี้เท่านั้น

น้องๆ ที่เรียนใกล้จะจบชั...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish