วิดีทัศน์กิจกรรม

คณะ ICT จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCIT – INCIT 2017

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCIT – INCIT 2017

บรรยากาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

วิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน บรรยากาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

MOU Signing Ceremony 2017 between MUICT-AIST

วิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน MOU Signing Ceremony 2017 between MUICT-AIST

ประชุมวิชาการ Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน ประชุมวิชาการ Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium

Special Talk “Alumni Story Telling…Starter Startup”

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน Special Talk “Alumni Story Telling…Starter Startup”

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วิดีทัศน์กิจกรรมปิดความเห็น บน โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand