ผลงานและรางวัลบุคลากร

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

     วันที่ 4 สิงหาคม 25...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

     คณะเทคโนโลยีสารสนเท...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดอันดับโดย Research.com

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดอันดับโดย Research.com

        คณะเทคโนโลยีสารส...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

       วันที่ 2 กุมภาพัน...   รายละเอียด

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

        คณะเทคโนโลยีสารส...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินนดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินนดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

       คณะเทคโนโลยีสารสน...   รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จัดอันดับโดย Stanford University (World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จัดอันดับโดย Stanford University (World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021)

      คณะเทคโนโลยีสารสนเ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

       วันที่ 30 พฤศจิกา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิด “Data-Driven Dashboard for MUx System” ในงาน “Hackathon Showcase Day”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิด “Data-Driven Dashboard for MUx System” ในงาน “Hackathon Showcase Day”

          วันที่ 30 ตุลา...   รายละเอียด

บุคลากร ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน บุคลากร ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021

     วันที่ 7 ตุลาคม 256...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand