ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #2: Interpretable Artificial Intelligence”

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า VS โรคซึมเศร้า”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่12 มิถุนายน 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #1: The future of software defect prediction and software quality”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #1: The future of software defect prediction and software quality”

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน...   รายละเอียด

นักศึกษา ICT คว้ารางวัลที่ 3 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019: I4C-2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT คว้ารางวัลที่ 3 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019: I4C-2019)

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องโอกาสครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องโอกาสครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานพิธีทำบุญถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานพิธีทำบุญถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish