ข่าวกิจกรรม

บุคลากรคณะICT ม.มหิดล คว้าเหรียญทองแดงในงานวิ่ง “Joong กัน Run วันแห่งความรัก”

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 “ICT TEAM, WE ARE ONE”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภา...   รายละเอียด

คณะ ICT ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” พร้อมเปิดหน่วย MIRU

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภา...   รายละเอียด

4 ผลงาน จากคณะ ICT ม.มหิดล รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และสื่อมวลชนหลากหลายแขนง

เมื่อวันที่ 16-26 มกราคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดงาน Job & Education Fair 2018

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “From Digital Economy to Resilient Architecture”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกรา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Oracle Database Training Course” SQL Performance Tuning Techniques for DBA and Developer

เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish