ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 2 รางวัลในงาน “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

    วันที่ 24 พฤศจิกายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

     วันที่ 23 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ รอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 18 พฤศจิกา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันที่สอง

         วันที่ 18 พฤศจิ...   รายละเอียด

5 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     วันที่ 16 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

นักศึกษาทีม NAKAMA จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการแข่งขัน “LINE HACK 2020”

     นักศึกษาทีม NAKAMA ...   รายละเอียด

หัวหน้าศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ (MIRU) ของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้ลงเว็บไซต์ของ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

     คณะเทคโนโลยีสารสนเท...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร Creative Technology

     วันเสาร์ที่ 14 พฤศจ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันแรก

     วันที่ 14 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและหารือด้านความร่วมมือ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

       วันที่ 13 พฤศจิกา...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish