ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ MU – Portfolio (TCAS 1) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 16 มกร...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพ ในโครงการ “Mahidol SCB Health Application” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

     วันที่ 13 มกราคม 25...   รายละเอียด

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Container Security Workshop ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านระบบออนไลน์

       วันที่ 12 มกราคม ...   รายละเอียด

ทีมสร้างสุขฯ คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ยืดกาย คลายเส้น ลดความเสี่ยง เลี่ยงออฟฟิศซินโดรม” ภายใต้กิจกรรม ICT – Fit For Fun เพื่อสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (รพ.สต.วังด้ง) จังหวัดกาญจนบุรี

       วันที่ 12 มกราคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

     วันที่ 5 มกราคม 256...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

       วันที่ 4 มกราคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

          วันที่ 30 ธันว...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “New Year Greeting Clip Competition” ส่งคลิปแทนใจอวยพร เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “New Year Greeting Clip Competition” ส่งคลิปแทนใจอวยพร เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565

          วันที่ 28 ธันว...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICT Mahidol Online Short Course: Creative Coding with Processing and Usability of Thing” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICT Mahidol Online Short Course: Creative Coding with Processing and Usability of Thing” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์

      วันที่ 27 ธันวาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมชมระบบ Smart Classroom และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมชมระบบ Smart Classroom และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       วันที่ 27 ธันวาคม...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand