ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 16 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน Grand Opening iNT และ MaSHARES @ MUIC

วันพุธที่ 3 ตุลาคม ดร. พ...   รายละเอียด

ผู้บริหาร ICT มหิดล ร่วมแสดงความขอบคุณ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะICT พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะ ICT ท่านต่อไป

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ผู้บริหาร ICT มหิดล ร่วมแสดงความขอบคุณ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะICT พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะ ICT ท่านต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ICTมหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICTมหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

วันจันททร์ที่ 1 ตุลาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันย...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดพิธีปิดการอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รุ่นที่ 7

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดพิธีปิดการอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รุ่นที่ 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Thai Cultural Activities for the MUICT International Students: เรียนรู้วิถีไทย ทำงานศิลปหัตถกรรม หย่อนใจในสวนสวย ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Thai Cultural Activities for the MUICT International Students: เรียนรู้วิถีไทย ทำงานศิลปหัตถกรรม หย่อนใจในสวนสวย ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์”

วันพุธที่ 26 กันยายน 256...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish