ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Good Morning ICT” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 2561” โดยหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนา...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals”

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล ให้การต้อนรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานฯ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ...   รายละเอียด

อาจารย์ และนักศึกษา ป.โท ICT มหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุ...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดพิธีปิด พร้อมแสดงผลการดำเนินงาน และสรุปผลของโครงการ “PUC THAILAND 2018 (Projects with Underserved Communities Thailand 2018)”

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างกลยุทธ์การตลาด สร้างความสำเร็จ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนา...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการหัวข้อ “Digital fabrication of concrete materials: From computer model to real structure”

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย “HAPPY SAFETY DAY” ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย “HAPPY SAFETY DAY” ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ...   รายละเอียด

  • คลังเก็บ

  • Upcoming Events

  • ความเห็นล่าสุด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish