ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ กับการบริหารเงินและภาษี สำหรับมือใหม่” 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ กับการบริหารเงินและภาษี สำหรับมือใหม่” 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานฟังธรรม และรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ICT ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานฟังธรรม และรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ICT ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ...   รายละเอียด

กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ข่าวกิจกรรมประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ใบสมัคร กติกา   

คณบดี ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ICT Industry Internship จากกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดี ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ICT Industry Internship จากกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA

วันอังคารที่ 2 เมษายน 25...   รายละเอียด

ศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมบรรยายประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ Startup และด้าน Game ในงาน MUIDS Career Day 2019

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมบรรยายประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจ Startup และด้าน Game ในงาน MUIDS Career Day 2019

วันอังคารที่ 2 เมษายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Python Programming for Data Science

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Python Programming for Data Science

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมหารือความร่วมมือกับ University of South-Eastern Norway (USN) Kongsberg ประเทศนอร์เวย์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมหารือความร่วมมือกับ University of South-Eastern Norway (USN) Kongsberg ประเทศนอร์เวย์

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) คว้าลำดับที่ 8 คะแนนรวม 54 คะแนน 22 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหิดล “มหิดลเกมส์ 2019”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้าลำดับที่ 8 คะแนนรวม 54 คะแนน 22 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหิดล “มหิดลเกมส์ 2019”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ทีมนักสร้างสุข คณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข มาแต่ตัว…ทัวร์รอบมอ “จักก้าตามหารัก”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุข คณะ ICT มหิดล จัดกิจกรรมสร้างสุข มาแต่ตัว…ทัวร์รอบมอ “จักก้าตามหารัก”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish