ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาตรี ICT ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ร่วมกับ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพัน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมมอบหนังสือเข้าโครงการอ่านสร้างชาติ ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพ...   รายละเอียด

9 ทีม ICT มหิดล (MUICT) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “MUICT TECH TALK : Open Source Tools for Research”

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี วันสถาปนาบันฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพัน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา ICT CUP 2018 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา ICT CUP 2018 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพั...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพั...   รายละเอียด

2 นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) ได้เป็นตัวแทน MSP ประเทศไทย เข้าร่วมงาน MSP Summit 2019 at Imagine Cup Asia Regional Finals และ Microsoft Ignite | The Tour ณ ประเทศออสเตรเลีย

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน 2 นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) ได้เป็นตัวแทน MSP ประเทศไทย เข้าร่วมงาน MSP Summit 2019 at Imagine Cup Asia Regional Finals และ Microsoft Ignite | The Tour ณ ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish