ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Online Short Course หัวข้อ “Learning Arduino Programming with Simulator” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ผ่านแพลตฟอร์ม Gather.Town

     วันที่ 30 มิถุนายน ...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “Artificial Intelligence in Medical Sciences”

      วันที่ 29 มิถุนายน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Play-Learn-Grow-Together ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

      วันที่ 27 – ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบของใช้จำเป็นและเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิเด็ก อ.สามพราน จ.นครปฐม

     วันที่ 28 มิถุนายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแนะนำหลักสูตร ICT นานาชาติ ในงาน “Thai Universities Promotion Seminar (TUPS)”

      วันที่ 25 มิถุนายน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

        ระหว่างวันที่ 20...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) พานักศึกษาหลักสูตร ICT นานาชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

     วันที่ 22 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ทีมสร้างสุขฯ คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ลูกชุบแสนอร่อย ด้วยมือคุณ”

     วันที่ 22 มิถุนายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand”

       วันที่ 22 มิถุนาย...   รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

     วันที่ 20 มิถุนายน ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand