ข่าวกิจกรรม

8 ทีมนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2021)

       เมื่อวันที่ 17 ตุ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 3

         ระหว่างวันที่ 1...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

       วันที่ 15 ตุลาคม ...   รายละเอียด

ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เปิดตัวกิจกรรม “Let’s grow together : ปลูก ปลุก พลัง” ภายใต้แนวคิด One ICT Stay Home, Stay Happy, Stay Together เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

      วันที่ 14 ตุลาคม 2...   รายละเอียด

บุคลากร ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021

     วันที่ 7 ตุลาคม 256...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2564 หลักสูตร “JavaScript Framework (Node.js & React)”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2564 หลักสูตร “JavaScript Framework (Node.js & React)”

      วันที่ 29 กันยายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 ให้แก่คุณครูโรงเรียนนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 ให้แก่คุณครูโรงเรียนนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์

     วันที่ 28 กันยายน 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

     วันที่ 24 กันยายน 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน อายุราชการ ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน อายุราชการ ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กันยายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อบนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Canva” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมอบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อบนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Canva” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         วันที่ 22 กันยา...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand