ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สนับสนุนอาหารว่าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีน COVID-19

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)” ให้แก่บุคลากร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Direct Admission ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท MFEC จัด Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2”

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ส...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Admission ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Admission ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิด “โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2563”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิด “โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2563”

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand