ข่าวกิจกรรม

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 ในสาขา “ผู้ให้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 ในสาขา “ผู้ให้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ”

       วันที่ 14 มกราคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และบริษัท MST ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และ การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน MST

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และบริษัท MST ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และ การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน MST

   วันพุธที่ 13 มกราคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6

   วันที่ 9 มกราคม 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมบรรยายและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในสัปดาห์แห่งวันขึ้นปีใหม่ ในหัวข้อ “เหนือใจตน บนหลักสมาธิ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมบรรยายและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในสัปดาห์แห่งวันขึ้นปีใหม่ ในหัวข้อ “เหนือใจตน บนหลักสมาธิ”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (Photo Retouching for Commercial)”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (Photo Retouching for Commercial)”

     ระหว่างวันที่ 21 – ...   รายละเอียด

ทีมผู้บริหารคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมผู้บริหารคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 22 ธันวาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “The 2020 ACNET-EngTech Working Conference” ในฐานะ Secretariat from ASEAN side

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “The 2020 ACNET-EngTech Working Conference” ในฐานะ Secretariat from ASEAN side

     วันศุกร์ที่ 18 ธันว...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (English Program และ International Program)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ (English Program และ International Program)

      วันที่ 19 ธันวาคม ...   รายละเอียด

Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยคู่ความร่วมมือชั้นนำของประเทศ

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยคู่ความร่วมมือชั้นนำของประเทศ

   จากบทความที่เผยแพร่ใน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมออนไลน์ “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมออนไลน์ “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2

        วันศุกร์ที่ 18 ธ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand