ข่าวกิจกรรม

ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

     วันศุกร์ที่ 27 พฤศจ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)

      วันที่ 27 พฤศจิกาย...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

       เมื่อวันที่ 26 พฤ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 2 รางวัลในงาน “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 2 รางวัลในงาน “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

    วันที่ 24 พฤศจิกายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

     วันที่ 23 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ รอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ รอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 18 พฤศจิกา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันที่สอง

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันที่สอง

         วันที่ 18 พฤศจิ...   รายละเอียด

5 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน 5 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     วันที่ 16 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

นักศึกษาทีม NAKAMA จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการแข่งขัน “LINE HACK 2020”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาทีม NAKAMA จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการแข่งขัน “LINE HACK 2020”

     นักศึกษาทีม NAKAMA ...   รายละเอียด

หัวหน้าศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ (MIRU) ของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้ลงเว็บไซต์ของ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน หัวหน้าศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ (MIRU) ของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้ลงเว็บไซต์ของ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

     คณะเทคโนโลยีสารสนเท...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand