ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร Creative Technology

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร Creative Technology

     วันเสาร์ที่ 14 พฤศจ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันแรก

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันแรก

     วันที่ 14 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและหารือด้านความร่วมมือ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและหารือด้านความร่วมมือ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

       วันที่ 13 พฤศจิกา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “พูดคุยยามบ่าย กับผู้บริหารคณะฯ” ให้กับบุคลากรคณะ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “พูดคุยยามบ่าย กับผู้บริหารคณะฯ” ให้กับบุคลากรคณะ

      วันอังคารที่ 10 พฤ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 11 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที จัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกัน

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที จัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกัน

      วันที่ 9 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวดสึนามิ  จากการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับนักศึกษา ในงาน 2020 China-Asean ‘Learning about ocean’

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวดสึนามิ  จากการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับนักศึกษา ในงาน 2020 China-Asean ‘Learning about ocean’

     นายธีรภัทร ศรีบุญทร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันคนพิการ” ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันคนพิการ” ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

      วันที่ 7 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หลักสูตร Creative Technology ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หลักสูตร Creative Technology ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 6 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand