ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

       วันที่ 19 มิถุนาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

        เมื่อวันที่ 1 มิ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Flat Graphic Design with PowerPoint”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Flat Graphic Design with PowerPoint”

       วันที่ 26 พฤษภาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563”

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 4

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 4

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ค...   รายละเอียด

คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT ครบรอบ 11 ปี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT ครบรอบ 11 ปี

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 256...   รายละเอียด

นักศึกษาICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Minerva owl คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานในงาน “1st JobberHack Challenge”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Minerva owl คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานในงาน “1st JobberHack Challenge”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นั...   รายละเอียด

ผลงาน ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอใน ECTI-CON 2020

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงาน ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอใน ECTI-CON 2020

ผลงานวิจัยของ ICT มหิดล ...   รายละเอียด

ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท microsoft จัดอบรมการใช้งาน MS Teams สำหรับการสอน online แก่คณาจารย์และบุคลากรICT

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท microsoft จัดอบรมการใช้งาน MS Teams สำหรับการสอน online แก่คณาจารย์และบุคลากรICT

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25...   รายละเอียด

ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมการใช้งาน Webex และ MS Team สำหรับการสอน online แก่คณาจารย์และบุคลากรICT

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมการใช้งาน Webex และ MS Team สำหรับการสอน online แก่คณาจารย์และบุคลากรICT

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 25...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish