ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 28 สิงหาคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance และ M.Sc. in Game Technology and Gamification ตามเกณฑ์ AUN-QA

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance และ M.Sc. in Game Technology and Gamification ตามเกณฑ์ AUN-QA

     วันที่ 27 สิงหาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำ Learning and Sharing “ICT MASTERS 2020” ให้แก่บุคลากร ICT

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำ Learning and Sharing “ICT MASTERS 2020” ให้แก่บุคลากร ICT

     วันที่ 27 สิงหาคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

      กรมสวัสดิการและคุ้...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3

     ในระหว่างวันที่ 24 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

     ในระหว่างวันที่ 24 ...   รายละเอียด

ศ.นพ.ดร. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โดยมี รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ศ.นพ.ดร. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โดยมี รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

     ศาสตราจารย์ ดร.นายแ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

     เมื่อวันที่ 20 สิงห...   รายละเอียด

นักศึกษาปริญญาโท คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จากงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน นักศึกษาปริญญาโท คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จากงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       วันพฤหัสบดีที่ 20...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการอัปคลิปพิชิตแสน ปี 6

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการอัปคลิปพิชิตแสน ปี 6

   นายธนภัทร จำนงรัตน์ น...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand