ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมการประชุม “เครือข่ายพันธมิตร ม.มหิดล สถาบันเพื่อการวิจัย (Research University Network;RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561”

ข่าวกิจกรรมข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมการประชุม “เครือข่ายพันธมิตร ม.มหิดล สถาบันเพื่อการวิจัย (Research University Network;RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงห...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาค...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิง...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอและอภิปราย นโยบายของรัฐบาลในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอและอภิปราย นโยบายของรัฐบาลในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Hack Your Tech 2018” การแข่งขันตอบโจทย์ และพัฒนาธุรกิจ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Hack Your Tech 2018” การแข่งขันตอบโจทย์ และพัฒนาธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงห...   รายละเอียด

ทีมนักสร้างสุข ICT มหิดล จัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561 “Workshop วาดเล่นๆ เพ้นจริงๆ ตัวป่วนชวนลงสี กิจกรรมเพ้นถุงผ้า หรือเสื้อผ้า ตามใจฉัน” Happy DIY Hand-Painted Bag or Clothes 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุข ICT มหิดล จัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561 “Workshop วาดเล่นๆ เพ้นจริงๆ ตัวป่วนชวนลงสี กิจกรรมเพ้นถุงผ้า หรือเสื้อผ้า ตามใจฉัน” Happy DIY Hand-Painted Bag or Clothes 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงห...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Good Morning ICT” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Good Morning ICT” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงห...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสนับสนุนความสัมพันธ์น้องพี่และส่งเสริมความเข้าใจด้าน i-ICT Breeds STAR Core Values ประจำปีการศึกษา 2561 (Salaya Tour 2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสนับสนุนความสัมพันธ์น้องพี่และส่งเสริมความเข้าใจด้าน i-ICT Breeds STAR Core Values ประจำปีการศึกษา 2561 (Salaya Tour 2018)

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish