ข่าวกิจกรรม

โครงการวิจัยของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัย จากอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน โครงการวิจัยของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัย จากอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

กิจกรรมโครงการวิจัย Land...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนาม Doctor of Philosophy Programs Partnered PhD Agreement

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนาม Doctor of Philosophy Programs Partnered PhD Agreement

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit: 2)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit: 2)

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2021: การพัฒนาคุณภาพงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2021: การพัฒนาคุณภาพงานและต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel”

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 5

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 5

ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ...   รายละเอียด

หลักสูตร M.Sc. in Game Technology and Gamification คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน หลักสูตร M.Sc. in Game Technology and Gamification คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0)

ระหว่างวันที่ 16 –...   รายละเอียด

ศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็น Mentors ในโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพ “MUCAP Capture Future Together”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็น Mentors ในโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพ “MUCAP Capture Future Together”

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ด...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” 5 ปีซ้อน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” 5 ปีซ้อน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand