ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงาน “ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงาน “ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม MUICT Open House 2018 Thank you Party

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม MUICT Open House 2018 Thank you Party

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ Mahidol Energy Awards 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ Mahidol Energy Awards 2018

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?” โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัยชั้นนำ AIST ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?” โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัยชั้นนำ AIST ประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) คว้า 3 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้า 3 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ประจำปี 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ “Vivid Kid’s ออกแบบ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ “Vivid Kid’s ออกแบบ”

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CC Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CC”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CC Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CC”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2018 ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2018 ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Advancement in AI Revolutionizes Industry and Accelerates Research”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Advancement in AI Revolutionizes Industry and Accelerates Research”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish