ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Mini R2R : การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงาน R2R ประจำปี 2020

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Mini R2R : การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงาน R2R ประจำปี 2020

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎา...   รายละเอียด

ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICSE 2020

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICSE 2020

ผลงานวิจัยเรื่อง Siamese...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรม วางใจ ในสติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรม วางใจ ในสติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2...   รายละเอียด

บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Biometrics (IJBM)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Biometrics (IJBM)

บทความวิจัย ICT มหิดล เร...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2

    วันที่ 30 มิถุนายน 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ 29 มิถุ...   รายละเอียด

บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตา ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร ECTI-CIT

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตา ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร ECTI-CIT

บทความวิจัย ICT มหิดล เร...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”

       ระหว่างวันที่ 24 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

       วันที่ 19 มิถุนาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

        เมื่อวันที่ 1 มิ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand