ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ SCB Academy – Advancing Organization to The Digital Era

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ SCB Academy – Advancing Organization to The Digital Era

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

อาจารย์จากคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์จากคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity”

        ระหว่างวันที่ 28...   รายละเอียด

นักศึกษาICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับทีม Selfin คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน NCKU Maker Festival 2019 ที่ประเทศไต้หวัน

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับทีม Selfin คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน NCKU Maker Festival 2019 ที่ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบ Siriraj Expert

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบ Siriraj Expert

          เมื่อวันที่ 29...   รายละเอียด

ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel

ผลงานวิจัยในหัวข้อ “Larg...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged”

          เมื่อวันที่ 21...   รายละเอียด

คณบดีและอาจารย์คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมประชุมวิชาการ – การพัฒนาระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป่ยโต่ว และ แอปพลิเคชัน ในด้านวิชาการทะเล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีและอาจารย์คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมประชุมวิชาการ – การพัฒนาระบบนำทางด้วยดาวเทียมเป่ยโต่ว และ แอปพลิเคชัน ในด้านวิชาการทะเล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี 2 ทศวรรษสัตวแพทย์มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี 2 ทศวรรษสัตวแพทย์มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร

          วันพุธที่ 16 ต...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท CDG จัดอบรมโปรแกรม Scratch ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท CDG จัดอบรมโปรแกรม Scratch ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะ ICT

          เมื่อวันที่ 17...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

          วันศุกร์ที่ 11...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish