ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 22 มกรา...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

          วันที่ 21 มกรา...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ระหว่างวันที่ 20 –...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ....   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคม

      วันที่ 17 มกราคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม จัดทำเว็บไซต์รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม จัดทำเว็บไซต์รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ

      วันที่ 16 มกราคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมงานรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ ครั้งที่ 15

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมงานรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ MU-Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ MU-Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 25...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand