ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ (MoU) กับบริษัท Think Blue Data Co., Ltd.

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ (MoU) กับบริษัท Think Blue Data Co., Ltd.

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ดร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม LIVE เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม LIVE เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Communicative Thai for Beginners ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Communicative Thai for Beginners ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณ...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Data Privacy and Security for Web Developers” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Data Privacy and Security for Web Developers” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 5 มีนาคม 2564  อา...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง “การวิจัยเชิงระบบ แนวทางนโยบาย “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง “การวิจัยเชิงระบบ แนวทางนโยบาย “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ศาส...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Virtual Job and Education Fair #12

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Virtual Job and Education Fair #12

วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร....   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัล “ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัล “ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 รศ....   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา Agile Project Management with Scrum (In House Training)

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา Agile Project Management with Scrum (In House Training)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish