ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สำเร็จโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน จาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สำเร็จโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน จาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวฐชา เส็ตตีวงค์ และ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากโครงการประกวดสวนมุมสวย ปีที่ 6 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากโครงการประกวดสวนมุมสวย ปีที่ 6 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 คณ...   รายละเอียด

อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ช...   รายละเอียด

คณบดี ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสอนเทคโนโลยีกับการศึกษาของประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย Thai IoT Association

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดี ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสอนเทคโนโลยีกับการศึกษาของประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย Thai IoT Association

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม International Students’ Information Session ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม International Students’ Information Session ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร...   รายละเอียด

นักศึกษารุ่นพี่คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสายรหัส ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษารุ่นพี่คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสายรหัส ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นั...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Welcome Freshy 2021

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Welcome Freshy 2021

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ท...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review”

วันที่ 29 – 30 กรก...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand