ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “ONE ICT” รวมพลัง รวมใจ ก้าวไกล เป็นหนึ่ง ภายใต้โครงการ “Meet the Dean” ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “ONE ICT” รวมพลัง รวมใจ ก้าวไกล เป็นหนึ่ง ภายใต้โครงการ “Meet the Dean” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2018

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2018

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม...   รายละเอียด

การประชุมสภาคณบดี IT แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับประเทศ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน การประชุมสภาคณบดี IT แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับประเทศ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT2018)

   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างปลอดภัยด้วย DNS Security”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างปลอดภัยด้วย DNS Security”

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะ ICT ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะ ICT ม.มหิดล

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MoU) กับองค์กร Global Science and Technology Forum (GSTF) ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ CSEIT2019

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MoU) กับองค์กร Global Science and Technology Forum (GSTF) ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ CSEIT2019

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish