ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Computer Science Education: Innovation and Technology (CSEIT 2019)” ครั้งที่ 10

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Computer Science Education: Innovation and Technology (CSEIT 2019)” ครั้งที่ 10

       เมื่อวันที่ 1 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 24

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 24

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี 33 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี 33 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

            วันพุธที่ 31...   รายละเอียด

คณาจารย์ คณะทำงานเพื่อการจัดการพลังงานและบุคลากร ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณาจารย์ คณะทำงานเพื่อการจัดการพลังงานและบุคลากร ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

       เมื่อวันอังคารที่...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

       วันศุกร์ที่ 26 กร...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       วันศุกร์ที่ 26 กร...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

       วันศุกร์ที่  26 ก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดงาน Mahidol University – Macquarie University Science, Technology and Engineering Joint Symposium

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดงาน Mahidol University – Macquarie University Science, Technology and Engineering Joint Symposium

       เมื่อวันพฤหัสบดีท...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

       วันอังคารที่ 23 ก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมประชุมสัมมนา China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมประชุมสัมมนา China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

       วันที่ 23 กรกฏาคม...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand