ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รุ่นที่ 8

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รุ่นที่ 8

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ปีที่ 62

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ปีที่ 62

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Acquisition and Visual-Analytics

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Acquisition and Visual-Analytics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ICT คนใหม่

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ICT คนใหม่

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

BVI lab จากมหาวิทยาลัย Bristol ร่วมพบปะหารือกับ MIRU lab ICT มหิดล (MUICT)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน BVI lab จากมหาวิทยาลัย Bristol ร่วมพบปะหารือกับ MIRU lab ICT มหิดล (MUICT)

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #2: Interpretable Artificial Intelligence”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #2: Interpretable Artificial Intelligence”

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (Happy Health)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (Happy Health)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand