ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 21

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 21

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพื้นฐานการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)      

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพื้นฐานการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)      

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2...   รายละเอียด

บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 YEN (ห้าล้านเยน) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยแด่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 YEN (ห้าล้านเยน) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยแด่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง “GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง “GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธัน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Peter Haddawy

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Peter Haddawy

ICT มหิดล (MUICT) ขอแสดง...   รายละเอียด

ICT มหิดล ร่วมเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมสร้างความร่วมมือร่วมกัน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมสร้างความร่วมมือร่วมกัน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish