ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562...   รายละเอียด

คณาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และCoaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และCoaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ทีมวิจัย MVIT จาก ICT มหิดล (MUICT) ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์งานวิจัย STS

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ทีมวิจัย MVIT จาก ICT มหิดล (MUICT) ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์งานวิจัย STS

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 เมษ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) ในโอกาสมาจัดกิจกรรม Road Show เกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) ในโอกาสมาจัดกิจกรรม Road Show เกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

วันที่ 26 เมษายน 2562 คณ...   รายละเอียด

ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จาก KBTG ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Starting Career Path in Database” ในวิชา Database Systems Lab

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จาก KBTG ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Starting Career Path in Database” ในวิชา Database Systems Lab

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “Sino-US Symposium on Emerging Engineering Education” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “Sino-US Symposium on Emerging Engineering Education” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ ...   รายละเอียด

การจัดงานสัมมนาการสร้างธรรมาภิบาลของระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวเรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์: กรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร โดย Amiya Corporation, NRI Secure Technologies, MST, ATCI และคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน การจัดงานสัมมนาการสร้างธรรมาภิบาลของระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวเรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์: กรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร โดย Amiya Corporation, NRI Secure Technologies, MST, ATCI และคณะ ICT

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand