ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมบรรยายการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้าง Pi – shaped graduates” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมบรรยายการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้าง Pi – shaped graduates” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

     วันที่ 24 มิถุนายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender ในรูปแบบออนไลน์

     ระหว่างวันที่ 24 &#...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สนับสนุนอาหารว่าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีน COVID-19

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สนับสนุนอาหารว่าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีน COVID-19

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) รอบ DST-Direct Exam

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)” ให้แก่บุคลากร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)” ให้แก่บุคลากร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Direct Admission ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Direct Admission ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท MFEC จัด Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท MFEC จัด Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2”

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand