ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ “China-ASEAN Capacity Building Center (China-ASEAN CBC)”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ “China-ASEAN Capacity Building Center (China-ASEAN CBC)”

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ JCSSE และICT-ISPC 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ JCSSE และICT-ISPC 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol University-Tianjin University Academic Collaboration Development Meeting

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol University-Tianjin University Academic Collaboration Development Meeting

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ AIST จัดงาน The 2nd MARU Symposium

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ AIST จัดงาน The 2nd MARU Symposium

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ ITS Staff Mobility Program at ICT Faculty 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ ITS Staff Mobility Program at ICT Faculty 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมฝึกงาน และศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมฝึกงาน และศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานสัมมนา Thailand ITSS โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานสัมมนา Thailand ITSS โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎา...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ...   รายละเอียด

ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบปีที่ 61

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบปีที่ 61

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish