ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ “50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ “50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 256...   รายละเอียด

นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICACT 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICACT 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 17 –...   รายละเอียด

อาจารย์ ICT มหิดล ได้รับการตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุม IEEE VR 2019

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล ได้รับการตอบรับเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุม IEEE VR 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. โ...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดงาน The 2019 10th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดงาน The 2019 10th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2019)

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Log Analysis and the Change of Big Data” 

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Log Analysis and the Change of Big Data” 

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมรับฟังสรุปการประเมินผล และร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมรับฟังสรุปการประเมินผล และร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาตรี ICT ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาตรี ICT ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ร่วมกับ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ร่วมกับ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพัน...   รายละเอียด

อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุม LandSAGE Workshop 3 ที่ประเทศเกาหลีใต้

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุม LandSAGE Workshop 3 ที่ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 18 –...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand