ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาคณบดี IT แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับประเทศ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน การประชุมสภาคณบดี IT แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับประเทศ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Information Technology (InCIT2018)

   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างปลอดภัยด้วย DNS Security”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างปลอดภัยด้วย DNS Security”

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะ ICT ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะ ICT ม.มหิดล

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MoU) กับองค์กร Global Science and Technology Forum (GSTF) ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ CSEIT2019

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MoU) กับองค์กร Global Science and Technology Forum (GSTF) ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ CSEIT2019

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ต...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 6 – 16 ตุล...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 16 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 16 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish