ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Information Session for Internship Programs Abroad 2019”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Information Session for Internship Programs Abroad 2019”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562...   รายละเอียด

ทีม “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีม “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562...   รายละเอียด

อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ป...   รายละเอียด

อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ด...   รายละเอียด

อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) ได้ขึ้นพูดในหัวข้อ “Automatic Detection of Diabetes Retinopathy Based on Retinal Digital Images” ในการประชุม TOAC 2019

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) ได้ขึ้นพูดในหัวข้อ “Automatic Detection of Diabetes Retinopathy Based on Retinal Digital Images” ในการประชุม TOAC 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ม...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมสวัสดีปีใหม่ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมสวัสดีปีใหม่ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมวันเด็กปี พ.ศ. 2562 ณ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมวันเด็กปี พ.ศ. 2562 ณ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand