ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Badminton 2018”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Badminton 2018”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 25...   รายละเอียด

ICT Mahidol ให้การต้อนรับ Dr. Akira Mori และ Dr. Daisuke Souma จาก AIST เพื่อเป็นเป็นวิทยากร Car Hack และหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT Mahidol ให้การต้อนรับ Dr. Akira Mori และ Dr. Daisuke Souma จาก AIST เพื่อเป็นเป็นวิทยากร Car Hack และหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย

วันที่ 25 – 29 พฤศ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงาน “ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงาน “ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม MUICT Open House 2018 Thank you Party

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม MUICT Open House 2018 Thank you Party

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ Mahidol Energy Awards 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ Mahidol Energy Awards 2018

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?” โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัยชั้นนำ AIST ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?” โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัยชั้นนำ AIST ประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) คว้า 3 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้า 3 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ประจำปี 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ “Vivid Kid’s ออกแบบ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ “Vivid Kid’s ออกแบบ”

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CC Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CC”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CC Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CC”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand