ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมการประชุม “เครือข่ายพันธมิตร ม.มหิดล สถาบันเพื่อการวิจัย (Research University Network;RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมการประชุม “เครือข่ายพันธมิตร ม.มหิดล สถาบันเพื่อการวิจัย (Research University Network;RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงห...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาค...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิง...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอและอภิปราย นโยบายของรัฐบาลในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอและอภิปราย นโยบายของรัฐบาลในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Hack Your Tech 2018” การแข่งขันตอบโจทย์ และพัฒนาธุรกิจ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Hack Your Tech 2018” การแข่งขันตอบโจทย์ และพัฒนาธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงห...   รายละเอียด

ทีมนักสร้างสุข ICT มหิดล จัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561 “Workshop วาดเล่นๆ เพ้นจริงๆ ตัวป่วนชวนลงสี กิจกรรมเพ้นถุงผ้า หรือเสื้อผ้า ตามใจฉัน” Happy DIY Hand-Painted Bag or Clothes 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมนักสร้างสุข ICT มหิดล จัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561 “Workshop วาดเล่นๆ เพ้นจริงๆ ตัวป่วนชวนลงสี กิจกรรมเพ้นถุงผ้า หรือเสื้อผ้า ตามใจฉัน” Happy DIY Hand-Painted Bag or Clothes 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงห...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Good Morning ICT” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Good Morning ICT” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาค...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในหมวดเทคโนโลยีเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในหมวดเทคโนโลยีเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ส...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand