ข่าวกิจกรรม

ICT ม.มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง บางซื่อ กรุงเทพฯ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง บางซื่อ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ (JCSSE 2018) และงานประชุมวิชาการผลงานนักศึกษาระดับนานาชาติ (ICT-ISPC 2018) พร้อมการประกาศผล และพิธีมอบรางวัล Best Paper Awards

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ (JCSSE 2018) และงานประชุมวิชาการผลงานนักศึกษาระดับนานาชาติ (ICT-ISPC 2018) พร้อมการประกาศผล และพิธีมอบรางวัล Best Paper Awards

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ “China-ASEAN Capacity Building Center (China-ASEAN CBC)”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ “China-ASEAN Capacity Building Center (China-ASEAN CBC)”

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ JCSSE และICT-ISPC 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานประชุมวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ JCSSE และICT-ISPC 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol University-Tianjin University Academic Collaboration Development Meeting

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol University-Tianjin University Academic Collaboration Development Meeting

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ AIST จัดงาน The 2nd MARU Symposium

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ AIST จัดงาน The 2nd MARU Symposium

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ ITS Staff Mobility Program at ICT Faculty 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ ITS Staff Mobility Program at ICT Faculty 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมฝึกงาน และศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมฝึกงาน และศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand