ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานสัมมนา Thailand ITSS โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานสัมมนา Thailand ITSS โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎา...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ...   รายละเอียด

ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบปีที่ 61

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบปีที่ 61

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม ICT Refreshing Camp 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม ICT Refreshing Camp 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอด รับฟัง ตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กับคณบดี ในหัวข้อ “การดำเนินงานของคณะ ICT ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอด รับฟัง ตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กับคณบดี ในหัวข้อ “การดำเนินงานของคณะ ICT ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Good Morning ICT” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการ “Good Morning ICT” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 2561” โดยหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครปฐม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 2561” โดยหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนา...   รายละเอียด

ศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทชิ้นงาน ในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2018 (I4C-2018)

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทชิ้นงาน ในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2018 (I4C-2018)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand