ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “What I wish I knew When I was a Web Programming student” และ “Microservices 101” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS212 Web Programming

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “What I wish I knew When I was a Web Programming student” และ “Microservices 101” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS212 Web Programming

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Web Development using JavaScript” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS431 Software Design and Development

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Web Development using JavaScript” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS431 Software Design and Development

วันที่ 22 เมษายน 2564 คณ...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Pearls in Medical Education

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Pearls in Medical Education

วันที่ 21 เมษายน 2564 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Basic Chinese and Learn about China and Taiwan

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Basic Chinese and Learn about China and Taiwan

วันที่ 21 เมษายน 2564 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรมและสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรมและสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ICT รับตรงจัดสอบ ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ICT รับตรงจัดสอบ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Designing in Real Life: The Pleasures and Sorrows of Design” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS337 Human Computer Interaction

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Designing in Real Life: The Pleasures and Sorrows of Design” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS337 Human Computer Interaction

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานเลี้ยงสรุปกิจกรรม MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity! คุณขยับ = (เท่ากับ) ให้

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานเลี้ยงสรุปกิจกรรม MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity! คุณขยับ = (เท่ากับ) ให้

วันที่ 2  เมษายน 2564 คณ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข MUICT 6 Million Kcal ให้แก่โรงพยาบาลพุทธมณฑล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข MUICT 6 Million Kcal ให้แก่โรงพยาบาลพุทธมณฑล

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand