ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล จัดกิจกรรม Valentine’s Mini-Concert 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดกิจกรรม Valentine’s Mini-Concert 2018

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 “ICT TEAM, WE ARE ONE”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 “ICT TEAM, WE ARE ONE”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภา...   รายละเอียด

คณะ ICT ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” พร้อมเปิดหน่วย MIRU

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of  Bremen ประเทศเยอรมนี และจัดการประชุมวิชาการ “Symposium on ICT in Medicine and Public Health” พร้อมเปิดหน่วย MIRU

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

เมื่อวันที่ 7 – 9 ...   รายละเอียด

4 ผลงาน จากคณะ ICT ม.มหิดล รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน 4 ผลงาน จากคณะ ICT ม.มหิดล รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และสื่อมวลชนหลากหลายแขนง

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และสื่อมวลชนหลากหลายแขนง

เมื่อวันที่ 16-26 มกราคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดงาน Job & Education Fair 2018

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดงาน Job & Education Fair 2018

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาสวัสดีปีใหม่ 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกร...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “From Digital Economy to Resilient Architecture”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “From Digital Economy to Resilient Architecture”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกรา...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand