ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะ ICT ม.มหิดล นำโดย ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์คณะ ICT เข้าบรรยายประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เริ่มต้นการด้วยบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียน IT บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาเรียนในแต่ละชั้นปี สาขาวิชา 8 tracks กิจกรรมนักศึกษา โอกาสในการฝึกงานต่างประเทศ ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ตัวอย่างธุรกิจ Startup ของศิษย์เก่าคณะ ICT และรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ICT ในรอบต่างๆ ซึ่งหลังจบการบรรยาย มีนักเรียนเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะ ICT

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand